Uth-logo

O uczelni

Niepubliczna warszawska szkoła wyższa - UTH - kształci studentów w kierunku technicznym oraz społecznym. Powstała w wyniku połączenia Wyższej Szkoły Cła i Logistyki praz Wyższej Szkoły Zarządzania i Prawa i właśnie mija 25 lat jej istnienia. Od tego czasu świadczy ona wysokiej jakości usługi edukacyjne na różnorodnych kierunkach.

Wybrane kierunki

Nowa specjalność na kierunku bezpieczeństwo wewnętrzne: psychoterroryzm

Kierunek bezpieczeństwo wewnętrzne uruchamia nową specjalność o nazwie psychoterroryzm. Studia te są adresowane przede wszystkim do osób, które swoją karierę zawodową wiążą z pracą w służbach odpowiedzialnych za bezpieczeństwo. W obecnych czasach terroryzm jest problemem na skalę światową, w dodatku bardzo szybko się rozwija, dlatego skutkuje to coraz większym zapotrzebowaniem na specjalistów w przeciwdziałaniu mu.

Studia na specjalności psychoterroryzm prowadzone bedą przez wysokiej klasy wykładowców, których wiedza poparta jest ogromnym doświadczeniem zawodowym nabytym w służbach obronnych. Studenci kierunku zdobędą wiele niezbędnych w zwalczaniu terroryzmu umiejętności, jak między innymi ocena związków między terroryzmem a ekstremizmem, stawianie diagnoz będących psychologiczną istotą terroryzmu, skuteczne przeciwdziałanie terroryzmowi. Umiejętności te są bardzo cenne przy poszukiwaniu pracy w służbach związanych z bezpieczeństwem i obronnością, takich jak policja, wojsko, straż graniczna, służby specjalne, lub komórki zarządzania kryzysowego lokalnych samorządów, w formacjach ochrony itp. Specjalność psychoterroryzm dostępna jest na studiach licencjackich i magisterskich.

Psychoterroryzm studia licencjackie

Psychoterroryzm studia magisterskie

 

Studia inżynierskie:

transport

budownictwo