Westzaan-zuid-logo-4

Van uitdaging naar kans

“Dit gaat zo niet langer!” De klimaatverandering met al haar oorzaken + gevolgen, en het enorme tekort aan woningen zijn misschien wel de twee grootste opgaves die we hebben in Nederland. Die twee enorme vraagstukken claimen ruimte: ruimte voor water, infra, natuur, wonen, bedrijvigheid, voedselvoorziening, etc. Maar bijten ze elkaar of kunnen ze elkaar juist versterken? De oplossing: wonen en natuur die elkaar versterken en elkaar niet uitsluiten. Met dit initiatief wordt een voorstel gedaan om op deze plek te stoppen met intensieve veeteelt en te investeren in een ultiem duurzame leefomgeving voor planten, dieren én mensen. 

Betaalbare en toegankelijke woonkans.

Nederland wordt geconfronteerd met een ongekende huisvestingscrisis, waarbij veel mensen moeite hebben om betaalbare en toegankelijke woonruimte te vinden. In lijn met het woondeal van de Metropoolregio Amsterdam zullen minstens 30% van de woningen hier sociaal zijn en 36% midden huur en betaalbare koop. Het totale woningaantal hangt natuurlijk sterk samen met de dichtheden die bereikt kunnen worden, waarbij overwegingen rondom efficiënt ruimtegebruik, de impact op bestaande bewoners en ruimte voor natuurontwikkeling een rol spelen. Hierin zal zorgvuldige balans gevonden moeten worden. 

Bekijk de Westzaan Zuid ambitie hier!

3505_BK_Westzaan-Zuid_Ambitie.pdf

Waarom? Meer echte natuur én woningen

In de middeleeuwen kende deze streek een ruig getijdelandschap. Eeuwen van ontginnen en agrarische industrialisatie hebben geleid tot een monocultuur van sloten en weides met Engels Raaigras. Een groen-stedelijke wijktypologie kan er hier voorzien in de leefplekken voor inheemse plantensoorten en dieren die het momenteel moeilijk hebben. Het draait om zorgvuldig overwegen van de locatie, het ontwerp en de bouwmethoden van nieuwe woningen, om ervoor te zorgen dat ze in harmonie zijn met de natuurlijke omgeving. Door de woningen zelf zo min mogelijk ruimte in te laten nemen, wordt de voetafdruk verkleind, waardoor er meer ruimte over blijft voor ecogolische verbetering.