Ljus och mörker

Vävdesign 15hp VT 2012 Institutionen för estetiska ämnen Umeå universitet

Temaarbete

Med utgångspunkt i det övergripande temat  LJUS OCH MÖRKER utforskas en egen idé som resulterar i en produkt eller gestaltning. Studenten väljer ett eget undertema, researchar kring temat, skissar, testar och provväver för att komma fram till hur produkten/gestaltningen skall utformas. Designprocessen medvetandegörs och vägleder arbetet.

Klicka på bilderna för att få dem större.